Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1

10/27/2016 1:10:28 PM

Trình độ B1 học viên có thể tham gia giao tiếp trong công việc với các câu đơn giản. Có khả năng nắm bắt ý trong một cuộc hội thoại.

Hoàn tất trình độ tiếng Đức căn bản A1 và A2, các bạn học viên sẽ tiếp tục với lớp tiếng Đức đầu tiên trình độ nâng cao là lớp tiếng Đức B1. Ở lớp tiếng Đức B1, các bạn học viên được trang bị cà 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết một cách chuyên sâu. Khóa tiếng Đức B1 đòi hỏi sự nổ lực cao từ học viên vì các kiến thức tiếng Đức liên quan đến chuyên môn và lượng kiến thức khá nhiều.

Hoàn tất khóa học tiếng Đức B1, học viên đã đủ khả năng và trình độ nộp hồ sơ xin du học Đức cũng như ghi danh học lớp Luyện thi TestAS

Tiếng Đức trình độ B1 đòi hỏi đạo tạo 4 kỹ năng đo đó phương pháp tiếp cận và giảng dạy là hết sức quan trọng. 

Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM chuyên đào tạo các bạn chuyên sâu tiếng Đức, do đó sẽ giúp các bạn học trình độ B1 có cách thức học hiệu quả nhất phát huy được cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cũng như tự tin bước vào kỳ thi B1. Chúng tôi mở lớp luyện thi B1 dựa vào của học viên và kết quả tốt nghiệp khóa tiếng Đức A2.

Hoàn tất B1, các bạn đã có đầy đủ tự tin giao tiếp tiếng Đức và bắt đầu hành trang du học Đức, hòa nhập cuộc sống hàng ngày tại Đức. 


Hoàn tất trình độ B1 học viên được trang bị đầy đủ từ vựng chính yếu trong sinh hoạt cuộc sống cũng như các dạng văn phạm sử dụng phổ biến nhất của tiếng Đức. Học viên có thể tự tin để giao tiếp trong công việc ở các tình huống đơn giản, có thể mô tả chi tiết về một câu chuyện. Trình độ B1 giúp học viên đọc hiểu các đoạn văn mang tính chất chủ đề chuyên môn và chuyển tải ý đoạn văn thành các câu ngắn gọn.

Ngoài ra ở mức độ B1, học viên đủ tự tin để nộp đơn xin du học Đức kèm chứng chỉ TestAS. 


Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1

10/27/2016 1:10:28 PM

Trình độ B1 học viên có thể tham gia giao tiếp trong công việc với các câu đơn giản. Có khả năng nắm bắt ý trong một cuộc hội thoại.

Hoàn tất trình độ tiếng Đức căn bản A1 và A2, các bạn học viên sẽ tiếp tục với lớp tiếng Đức đầu tiên trình độ nâng cao là lớp tiếng Đức B1. Ở lớp tiếng Đức B1, các bạn học viên được trang bị cà 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết một cách chuyên sâu. Khóa tiếng Đức B1 đòi hỏi sự nổ lực cao từ học viên vì các kiến thức tiếng Đức liên quan đến chuyên môn và lượng kiến thức khá nhiều.

Hoàn tất khóa học tiếng Đức B1, học viên đã đủ khả năng và trình độ nộp hồ sơ xin du học Đức cũng như ghi danh học lớp Luyện thi TestAS

Tiếng Đức trình độ B1 đòi hỏi đạo tạo 4 kỹ năng đo đó phương pháp tiếp cận và giảng dạy là hết sức quan trọng. 

Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM chuyên đào tạo các bạn chuyên sâu tiếng Đức, do đó sẽ giúp các bạn học trình độ B1 có cách thức học hiệu quả nhất phát huy được cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cũng như tự tin bước vào kỳ thi B1. Chúng tôi mở lớp luyện thi B1 dựa vào của học viên và kết quả tốt nghiệp khóa tiếng Đức A2.

Hoàn tất B1, các bạn đã có đầy đủ tự tin giao tiếp tiếng Đức và bắt đầu hành trang du học Đức, hòa nhập cuộc sống hàng ngày tại Đức. 


Hoàn tất trình độ B1 học viên được trang bị đầy đủ từ vựng chính yếu trong sinh hoạt cuộc sống cũng như các dạng văn phạm sử dụng phổ biến nhất của tiếng Đức. Học viên có thể tự tin để giao tiếp trong công việc ở các tình huống đơn giản, có thể mô tả chi tiết về một câu chuyện. Trình độ B1 giúp học viên đọc hiểu các đoạn văn mang tính chất chủ đề chuyên môn và chuyển tải ý đoạn văn thành các câu ngắn gọn.

Ngoài ra ở mức độ B1, học viên đủ tự tin để nộp đơn xin du học Đức kèm chứng chỉ TestAS. 


     Live Chat