Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TIẾNG ĐỨC ĐOÀN TỤ

10/27/2016 1:20:43 PM

Hơn 100.000 người Việt đang làm việc và sinh sống tại Đức, là một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất hiện nay tại Đức. Văn hóa Đức dường như đã thấm nhuần vào người Việt.

Phong cách Đức, chất lượng Đức dường như đã trở thành câu của miệng của người Việt. Từ sự gắn bó đó đã có nhiều nhiều người Việt đã sang Đức một ngày nhiều hơn, kết hôn giữa người Đức và người Việt cũng ngày một nhiều hơn.

Tiếng Đức đoàn tụ được Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM biên soạn và giảng dạy các nội dung chính yếu trong cuộc sống hàng ngày, các đoạn hội thoại đơn giản cần thiết, những câu nói hay dùng trong gia đình, cuộc sống hôn nhân cũng như trong công việc.

Hoàn thành khóa học tiếng Đức đoàn tụ, học viên tự tin hơn giao tiếp trực tiếp với người Đức cũng như phỏng vấn khi xin sang Đức đoàn tụ. Học viên sẽ được trang bị hơn 2.000 từ vựng quan trọng làm hành trang giao tiếp và sang Đức.

Với kinh nghiệm sống lâu năm tại Đức, đội ngũ giảng viên chúng tôi đã đút kết chắt lọc những tinh hoa và tinh tế nhất mang vào bài giảng.
Đoàn tụ gia đình tại Đức là một nhu cầu thực tế rất lớn của người Việt. Với sợi dây thắt chặt về văn hóa và một cộng đồng lớn mạnh của người Việt tại Đức, nhu cầu người Việt sang Đức đoàn tụ ngày một tăng cao.

Nhằm trang bị hành trang quan trọng nhất trước khi bắt đầu một cuộc sống tại Đức, LUYENTHITESTAS giúp các bạn học viên hiểu được tiếng Đức như một ngôn ngữ mà mình chuẩn bị tiếp xúc hàng ngày, giúp các bạn học viên hiểu được văn hóa Đức cũng như con người Đức. LUYENTHITESTAS mang đến sự tự tin quan trọng nhất cho học viên trong quá trình chuẩn bị hội nhập một nền văn hóa mới.


Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TIẾNG ĐỨC ĐOÀN TỤ

10/27/2016 1:20:43 PM

Hơn 100.000 người Việt đang làm việc và sinh sống tại Đức, là một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất hiện nay tại Đức. Văn hóa Đức dường như đã thấm nhuần vào người Việt.

Phong cách Đức, chất lượng Đức dường như đã trở thành câu của miệng của người Việt. Từ sự gắn bó đó đã có nhiều nhiều người Việt đã sang Đức một ngày nhiều hơn, kết hôn giữa người Đức và người Việt cũng ngày một nhiều hơn.

Tiếng Đức đoàn tụ được Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM biên soạn và giảng dạy các nội dung chính yếu trong cuộc sống hàng ngày, các đoạn hội thoại đơn giản cần thiết, những câu nói hay dùng trong gia đình, cuộc sống hôn nhân cũng như trong công việc.

Hoàn thành khóa học tiếng Đức đoàn tụ, học viên tự tin hơn giao tiếp trực tiếp với người Đức cũng như phỏng vấn khi xin sang Đức đoàn tụ. Học viên sẽ được trang bị hơn 2.000 từ vựng quan trọng làm hành trang giao tiếp và sang Đức.

Với kinh nghiệm sống lâu năm tại Đức, đội ngũ giảng viên chúng tôi đã đút kết chắt lọc những tinh hoa và tinh tế nhất mang vào bài giảng.
Đoàn tụ gia đình tại Đức là một nhu cầu thực tế rất lớn của người Việt. Với sợi dây thắt chặt về văn hóa và một cộng đồng lớn mạnh của người Việt tại Đức, nhu cầu người Việt sang Đức đoàn tụ ngày một tăng cao.

Nhằm trang bị hành trang quan trọng nhất trước khi bắt đầu một cuộc sống tại Đức, LUYENTHITESTAS giúp các bạn học viên hiểu được tiếng Đức như một ngôn ngữ mà mình chuẩn bị tiếp xúc hàng ngày, giúp các bạn học viên hiểu được văn hóa Đức cũng như con người Đức. LUYENTHITESTAS mang đến sự tự tin quan trọng nhất cho học viên trong quá trình chuẩn bị hội nhập một nền văn hóa mới.


     Live Chat