Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TÀI LIỆU TRA CỨU

10/10/2016 1:35:46 PM

Tổng hợp các tài liệu nhiều ngôn ngữ như Đức, Anh Việt. Tổng hợp các đề thi, đề cương mẫu của các chương trình thi đầu vào tại Việt Nam cũng như tại Đức.

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi TestAS nói riêng cũng như bất kỳ một kỳ thi ngôn ngữ nào nói chung, cách bạn cần tiếp cận là hiểu dạng đề bài và thoát ra khỏi khung cảnh ngôn ngữ. Vì các kỳ thi này không phải là kỳ thi chuyên về một ngoại ngữ nào mà là kỳ thi tổng quát thiên về kiến thức, tư duy và ngôn ngữ là một yếu tố hỗ trợ để bạn hiểu và làm được bài.

LUYENTHITESTAS tổng hợp các đề thi được phổ biến giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng quát nhất.

Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TÀI LIỆU TRA CỨU

10/10/2016 1:35:46 PM

Tổng hợp các tài liệu nhiều ngôn ngữ như Đức, Anh Việt. Tổng hợp các đề thi, đề cương mẫu của các chương trình thi đầu vào tại Việt Nam cũng như tại Đức.

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi TestAS nói riêng cũng như bất kỳ một kỳ thi ngôn ngữ nào nói chung, cách bạn cần tiếp cận là hiểu dạng đề bài và thoát ra khỏi khung cảnh ngôn ngữ. Vì các kỳ thi này không phải là kỳ thi chuyên về một ngoại ngữ nào mà là kỳ thi tổng quát thiên về kiến thức, tư duy và ngôn ngữ là một yếu tố hỗ trợ để bạn hiểu và làm được bài.

LUYENTHITESTAS tổng hợp các đề thi được phổ biến giúp các bạn học viên có cái nhìn tổng quát nhất.
     Live Chat