Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TESTAS LÀ GÌ

10/27/2016 12:10:26 PM

TestAS là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên nước ngoài tại Đức. Qua kết quả của TestAS, Sinh viên nước ngoài có thể đánh giá vị trí của mình so với các Sinh viên (nước ngoài) khác.

Với nhu cầu du học Đức ngày càng do, do đó các tiêu chí tuyển chọn ngày càng khắt khe hơn. Bên cạnh việc đạt trình độ tiếng Đức thông thường, học viên cần phải chứng minh năng lực tư duy trong ngôn ngữ. Điểm số TestAS ngày một trở nên quan trọng và là thước đo khả năng tư duy cũng như các kiến thức mà học viên đã học ở cấp Phổ thông cũng như cấp Đại học tại Việt Nam.

Với điểm số TestAS cao học viên được đánh giá cao hơn và có cơ hội được nhận vào đại học cao hơn so với các bạn khác cùng nộp hồ sơ vào.

Hiểu TestAS như một bằng kiểm tra năng lực quá trình học của học viên và qua đó để thấy được tầm quan trọng của kỳ thi TestAS.

TestAS - Test for Academic Study - là một kỳ thi đánh giá năng lực dành cho các sinh viên nước ngoài muốn du học tại Đức. Kỳ thi đòi hỏi các kỹ năng như Ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Đức), kiến thức chuyên môn, khả năng tư duy suy luận với các bài toán dạng test IQ. Để đạt được điểm cao trong kỳ thi TestAS các bạn học viên cần có kiến thức phổ thông vững vàng (hoặc kiến thức đại cương đại học) cũng như làm quen với các dạng đề trong kỳ thi.

Tham khảo thêm thông tin tại: Source: http://www.daadvn.org/vi/21723/

TestAS bao gồm các phần kiểm tra nào?

TestAS được làm bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh (nên có trình độ B1 để làm được tốt) và mỗi kỳ thi bao gồm các phần như sau:

 1. Phần kiểm tra khả năng ngoại ngữ (Sprach-Screening, Language Screening), online trên máy tính, khoảng 30 phút
 2. Phần chính (Kerntest, Core Test), kiểm tra viết bình thường, 110 phút
 3. Phần chuyên ngành, cũng kiểm tra viết bình thường, từ 145 – 150 phút và được chia ra:
 • Nhân văn học, Văn hóa học và Khoa học Xã hội
 • Khoa học Kỹ thuật
 • Toán, Tin và Khoa học Tự nhiên
 • Kinh tế học

TestAS cho phép thi lại bao nhiêu lần?

TestAS không giới hạn số lần tham gia.

TestAS luyện như thế nào?

Vì TestAS không kiểm tra kiến thức mà chỉ kiểm tra khả năng tư duy và logic, nên không thể luyện TestAS, tuy nhiên có các bài thi mẫu để tham khảo:

TestAS lấy lệ phí thi bao nhiêu?

Từ năm 2015, TestAS sẽ thu phí mỗi lần đăng ký là 80 EUR.

Sau bao lâu có kết quả thi TestAS và kết quả này có giá trị trong bao lâu?

Sau kỳ thi khoảng 4 tuần kết quả sẽ được thông báo qua tài khoản online của Thí sinh tại TestAS và kết quả của các kỳ thi có giá trị không thời hạn.

Kết quả của TestAS được hiểu như thế nào?

Vì TestAS là một bài kiểm tra đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên, nên TestAS không có đỗ/trượt. Nhưng các Trường Đại học Đức có thể sử dụng kết quả của TestAS để xét tuyển. Nếu không hài lòng với kết quả của kỳ thi này thì có thể tham gia một kỳ thi khác.

Cụ thể:

 • Prozentrang (Percentile Rank): ví dụ 60: có 60 % người tham dự cùng kỳ đạt được kết quả bằng hay thấp hơn, đồng nghĩa với 40 % người tham dự cùng kỳ đạt được kết quả cao hơn.
 • Standardwert (Standard Score): là điểm số có thể dùng để so sánh với các kỳ thi khác và được tính từ điểm trung bình tổng thể đạt được trong kỳ thi này và thang điểm bắt đầu từ 70 đến 130: 100 là điểm trung bình và khoảng từ 90 - 110 được xem là "trung bình" (tương tự "trên trung bình" và "dưới trung bình").
 • Sprach-Screening (Language Screening): khả năng ngôn ngữ đạt được theo thang điểm Châu Âu (GER) từ A2 đến B2.

 

Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TESTAS LÀ GÌ

10/27/2016 12:10:26 PM

TestAS là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên nước ngoài tại Đức. Qua kết quả của TestAS, Sinh viên nước ngoài có thể đánh giá vị trí của mình so với các Sinh viên (nước ngoài) khác.

Với nhu cầu du học Đức ngày càng do, do đó các tiêu chí tuyển chọn ngày càng khắt khe hơn. Bên cạnh việc đạt trình độ tiếng Đức thông thường, học viên cần phải chứng minh năng lực tư duy trong ngôn ngữ. Điểm số TestAS ngày một trở nên quan trọng và là thước đo khả năng tư duy cũng như các kiến thức mà học viên đã học ở cấp Phổ thông cũng như cấp Đại học tại Việt Nam.

Với điểm số TestAS cao học viên được đánh giá cao hơn và có cơ hội được nhận vào đại học cao hơn so với các bạn khác cùng nộp hồ sơ vào.

Hiểu TestAS như một bằng kiểm tra năng lực quá trình học của học viên và qua đó để thấy được tầm quan trọng của kỳ thi TestAS.

TestAS - Test for Academic Study - là một kỳ thi đánh giá năng lực dành cho các sinh viên nước ngoài muốn du học tại Đức. Kỳ thi đòi hỏi các kỹ năng như Ngôn ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Đức), kiến thức chuyên môn, khả năng tư duy suy luận với các bài toán dạng test IQ. Để đạt được điểm cao trong kỳ thi TestAS các bạn học viên cần có kiến thức phổ thông vững vàng (hoặc kiến thức đại cương đại học) cũng như làm quen với các dạng đề trong kỳ thi.

Tham khảo thêm thông tin tại: Source: http://www.daadvn.org/vi/21723/

TestAS bao gồm các phần kiểm tra nào?

TestAS được làm bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh (nên có trình độ B1 để làm được tốt) và mỗi kỳ thi bao gồm các phần như sau:

 1. Phần kiểm tra khả năng ngoại ngữ (Sprach-Screening, Language Screening), online trên máy tính, khoảng 30 phút
 2. Phần chính (Kerntest, Core Test), kiểm tra viết bình thường, 110 phút
 3. Phần chuyên ngành, cũng kiểm tra viết bình thường, từ 145 – 150 phút và được chia ra:
 • Nhân văn học, Văn hóa học và Khoa học Xã hội
 • Khoa học Kỹ thuật
 • Toán, Tin và Khoa học Tự nhiên
 • Kinh tế học

TestAS cho phép thi lại bao nhiêu lần?

TestAS không giới hạn số lần tham gia.

TestAS luyện như thế nào?

Vì TestAS không kiểm tra kiến thức mà chỉ kiểm tra khả năng tư duy và logic, nên không thể luyện TestAS, tuy nhiên có các bài thi mẫu để tham khảo:

TestAS lấy lệ phí thi bao nhiêu?

Từ năm 2015, TestAS sẽ thu phí mỗi lần đăng ký là 80 EUR.

Sau bao lâu có kết quả thi TestAS và kết quả này có giá trị trong bao lâu?

Sau kỳ thi khoảng 4 tuần kết quả sẽ được thông báo qua tài khoản online của Thí sinh tại TestAS và kết quả của các kỳ thi có giá trị không thời hạn.

Kết quả của TestAS được hiểu như thế nào?

Vì TestAS là một bài kiểm tra đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên, nên TestAS không có đỗ/trượt. Nhưng các Trường Đại học Đức có thể sử dụng kết quả của TestAS để xét tuyển. Nếu không hài lòng với kết quả của kỳ thi này thì có thể tham gia một kỳ thi khác.

Cụ thể:

 • Prozentrang (Percentile Rank): ví dụ 60: có 60 % người tham dự cùng kỳ đạt được kết quả bằng hay thấp hơn, đồng nghĩa với 40 % người tham dự cùng kỳ đạt được kết quả cao hơn.
 • Standardwert (Standard Score): là điểm số có thể dùng để so sánh với các kỳ thi khác và được tính từ điểm trung bình tổng thể đạt được trong kỳ thi này và thang điểm bắt đầu từ 70 đến 130: 100 là điểm trung bình và khoảng từ 90 - 110 được xem là "trung bình" (tương tự "trên trung bình" và "dưới trung bình").
 • Sprach-Screening (Language Screening): khả năng ngôn ngữ đạt được theo thang điểm Châu Âu (GER) từ A2 đến B2.

 

     Live Chat