ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN

2/12/2017 11:16:41 AM

Chúng tôi các chuyên gia ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trong giáo dục, luôn nghiên cứu đổi mới trong phương thức dạy và học nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho học viên.


mr. PHẠM VIỆT LONG
Chuyên gia đào tạo TestAS, IQ. Sáng lập LONGDICT.

 
mrs. PHẠM T. LỤC HÒA
Thạc sỹ Kinh tế tại Đức. Giảng viên tiếng Đức. 
Quản lý dự án cấp cao Đức - Việt.
 

mr. HUỲNH CHẤN KHÔN
Tiến sỹ Y Sinh tại Đức. Chuyên gia đào tạo. Giảng viên đại học.

 

mr. LÊ TUẤN KIỆT
Kỹ sư công nghệ cao, tốt nghiệp kỹ thuật tại Đức.

 
ms. KATIE NGUYỄN
Chuyên viên quản lý dự án, quản lý giáo vụ.
 

ms. TRÂM LÊ
Chăm sóc học viên, quản lý học tập.

 


 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN

2/12/2017 11:16:41 AM

Chúng tôi các chuyên gia ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trong giáo dục, luôn nghiên cứu đổi mới trong phương thức dạy và học nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho học viên.


mr. PHẠM VIỆT LONG
Chuyên gia đào tạo TestAS, IQ. Sáng lập LONGDICT.

 
mrs. PHẠM T. LỤC HÒA
Thạc sỹ Kinh tế tại Đức. Giảng viên tiếng Đức. 
Quản lý dự án cấp cao Đức - Việt.
 

mr. HUỲNH CHẤN KHÔN
Tiến sỹ Y Sinh tại Đức. Chuyên gia đào tạo. Giảng viên đại học.

 

mr. LÊ TUẤN KIỆT
Kỹ sư công nghệ cao, tốt nghiệp kỹ thuật tại Đức.

 
ms. KATIE NGUYỄN
Chuyên viên quản lý dự án, quản lý giáo vụ.
 

ms. TRÂM LÊ
Chăm sóc học viên, quản lý học tập.

 


 

     Live Chat