Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

KHÓA TIẾNG ĐỨC TỪ XA ONLINE

10/10/2016 3:35:29 PM

Với thế mạnh về việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy và quản lý, chúng tôi tự tin cung cấp các khóa học ngắn hạn từ xa hiệu quả nhất. Dù học từ xa nhưng học viên vẫn học với người thật và trao đổi thật với các giảng viên.

Không giới hạn về không gian và thời gian, mang đến hiệu quả thiết thực nhất cho các bạn học viên ở xa hoặc không đủ điều kiện thời gian tham gia học tập tại lớp. Chúng tôi kết hợp việc giảng dạy tại lớp với giảng dạy từ xa giúp các bạn học viên từ xa có thể tham gia như đang tại lớp học.

Thế mạnh về công nghệ và quản lý giảng dạy bằng hệ thống CNTT, chúng tôi luôn mang đến giá trị thiết thực nhất cho học viên nhằm giúp học viên tối ưu hóa giá trị đạt được và tiết nhất chi phí và thời gian.


Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

KHÓA TIẾNG ĐỨC TỪ XA ONLINE

10/10/2016 3:35:29 PM

Với thế mạnh về việc áp dụng công nghệ vào giảng dạy và quản lý, chúng tôi tự tin cung cấp các khóa học ngắn hạn từ xa hiệu quả nhất. Dù học từ xa nhưng học viên vẫn học với người thật và trao đổi thật với các giảng viên.

Không giới hạn về không gian và thời gian, mang đến hiệu quả thiết thực nhất cho các bạn học viên ở xa hoặc không đủ điều kiện thời gian tham gia học tập tại lớp. Chúng tôi kết hợp việc giảng dạy tại lớp với giảng dạy từ xa giúp các bạn học viên từ xa có thể tham gia như đang tại lớp học.

Thế mạnh về công nghệ và quản lý giảng dạy bằng hệ thống CNTT, chúng tôi luôn mang đến giá trị thiết thực nhất cho học viên nhằm giúp học viên tối ưu hóa giá trị đạt được và tiết nhất chi phí và thời gian.


     Live Chat