Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TESTAS KHỐI TOÁN TIN

10/27/2016 12:32:50 PM

Đề thi TestAS khối Toán Tin sẽ tập trung vào các bài tập dạng kiểm tra IQ, các bài dãy số, hình học cũng như các phần kiểm tra liên quan đến đồ thị, tính toán...Để hoàn thành tốt các bài tập dạng này học sinh, sinh viên cần rèn luyện cách thức giải các nhóm đề bài tương tự và suy luận nhanh chóng để kịp thời gian làm bài tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Khi đăng ký thì TestAS các bạn sẽ chọn nhóm ngành nghề tương ứng với ngành nghề các bạn đang theo học tại một trường đại học ở Việt Nam. Thi TestAS khối Toán Tin thuộc nhóm ngành nghề Toán, CNTT. Ở đây nội dung bài thi sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến tư duy toán học như dãy số, logic, biểu đồ...

Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM biên soạn nhiều bộ đề nội dung liên quan đến nhóm ngành Toán Tin và ở mỗi tuần học các bạn học viên sẽ được tiếp cận các bài tập tương ứng.

Chúng tôi là các chuyên gia trong lĩnh vực Toán học và CNTT, do đó việc hướng dẫn các bạn học viên nắm được cách thức tư duy để làm đề bài thi được điểm cao là một thế mạnh của chúng tôi.

Đề thi mẫu được phổ biến từ trang Web chính thức của TestAS: http://www.testas.de/de/download.htm

1. Đề thi chung (Kerntest):


 


2. Đề thi chuyên ngành (Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften):

 


Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TESTAS KHỐI TOÁN TIN

10/27/2016 12:32:50 PM

Đề thi TestAS khối Toán Tin sẽ tập trung vào các bài tập dạng kiểm tra IQ, các bài dãy số, hình học cũng như các phần kiểm tra liên quan đến đồ thị, tính toán...Để hoàn thành tốt các bài tập dạng này học sinh, sinh viên cần rèn luyện cách thức giải các nhóm đề bài tương tự và suy luận nhanh chóng để kịp thời gian làm bài tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Khi đăng ký thì TestAS các bạn sẽ chọn nhóm ngành nghề tương ứng với ngành nghề các bạn đang theo học tại một trường đại học ở Việt Nam. Thi TestAS khối Toán Tin thuộc nhóm ngành nghề Toán, CNTT. Ở đây nội dung bài thi sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến tư duy toán học như dãy số, logic, biểu đồ...

Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM biên soạn nhiều bộ đề nội dung liên quan đến nhóm ngành Toán Tin và ở mỗi tuần học các bạn học viên sẽ được tiếp cận các bài tập tương ứng.

Chúng tôi là các chuyên gia trong lĩnh vực Toán học và CNTT, do đó việc hướng dẫn các bạn học viên nắm được cách thức tư duy để làm đề bài thi được điểm cao là một thế mạnh của chúng tôi.

Đề thi mẫu được phổ biến từ trang Web chính thức của TestAS: http://www.testas.de/de/download.htm

1. Đề thi chung (Kerntest):


 


2. Đề thi chuyên ngành (Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften):

 


     Live Chat