TÀI LIỆU ĐỀ THI TESTAS

6/25/2016 4:17:33 PM

Những bài mẫu được biên soạn và chọn lọc nhằm tổng hợp các tài liệu quan trọng giúp học viên có thể tìm hiểu và nắm bắt được đề thi.

TestAS không có đề thi mẫu do đó việc luyện tập hoàn toàn phụ thuộc vào các dạng đề tương tự. Sự chuyên cần của học viên là yếu tốt quan trọng nhằm đạt được điểm cao trong kỳ thi TestAS. Tương tự các chương trình hỏi đáp tổng quát của Việt nam như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Thi tuyển sinh lớp 6 Trần Đại Nghĩa...Các chương trình kỳ thi này không có đề cương cố định mà chỉ có các dạng đề cần phải làm và nắm vững. 

Kỹ năng, IQ, tốc độ giải bài đều sẽ được nâng cao hơn mỗi ngày nếu bạn học đúng cách và học chăm chỉ.TÀI LIỆU ĐỀ THI TESTAS

6/25/2016 4:17:33 PM

Những bài mẫu được biên soạn và chọn lọc nhằm tổng hợp các tài liệu quan trọng giúp học viên có thể tìm hiểu và nắm bắt được đề thi.

TestAS không có đề thi mẫu do đó việc luyện tập hoàn toàn phụ thuộc vào các dạng đề tương tự. Sự chuyên cần của học viên là yếu tốt quan trọng nhằm đạt được điểm cao trong kỳ thi TestAS. Tương tự các chương trình hỏi đáp tổng quát của Việt nam như Đường lên đỉnh Olympia, Ai là triệu phú, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5, Thi tuyển sinh lớp 6 Trần Đại Nghĩa...Các chương trình kỳ thi này không có đề cương cố định mà chỉ có các dạng đề cần phải làm và nắm vững. 

Kỹ năng, IQ, tốc độ giải bài đều sẽ được nâng cao hơn mỗi ngày nếu bạn học đúng cách và học chăm chỉ.     Live Chat