Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TESTAS KHỐI KINH TẾ

10/27/2016 12:37:02 PM

Nhằm kiểm tra kiến thức chuyên môn và tư duy của học sinh, sinh viên, các đề thi TestAS khối Kinh tế sẽ tập trung vào các bài tập dạng kiểm tra IQ, các bài dãy số, bài toán thực hành liên quan đến tính toán, đồ thị...Để hoàn thành tốt các bài tập dạng này học sinh, sinh viên cần rèn luyện cách thức giải các nhóm đề bài tương tự và suy luận nhanh chóng để kịp thời gian làm bài tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

TestAS nhóm ngành Kinh tế dành cho đối tượng sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh...Trong đề thi sẽ có nhiều bài kiểm tra liên quan đến lĩnh vực kinh tế như các bài về đồ thị tăng trưởng, lãi suất tín dụng...Khi bạn đăng ký học lớp luyện thi TestAS tại Trumg tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết.

Là các chuyên gia trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị, Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM tổng hợp và biên soạn nhiều đề bài thi mẫu liên quan đến lĩnh vực Kinh Tế giúp các bạn học viên có được cái nhìn tổng quát và làm quen được với nhiều dạng đề thi trước khi bước vào kỳ thi.

Đề thi mẫu được phổ biến từ trang Web chính thức của TestAS: http://www.testas.de/de/download.htm

1. Đề thi chung (Kerntest):


 


2. Đề thi chuyên ngành (Wirtschaftswissenschaften):

 


Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TESTAS KHỐI KINH TẾ

10/27/2016 12:37:02 PM

Nhằm kiểm tra kiến thức chuyên môn và tư duy của học sinh, sinh viên, các đề thi TestAS khối Kinh tế sẽ tập trung vào các bài tập dạng kiểm tra IQ, các bài dãy số, bài toán thực hành liên quan đến tính toán, đồ thị...Để hoàn thành tốt các bài tập dạng này học sinh, sinh viên cần rèn luyện cách thức giải các nhóm đề bài tương tự và suy luận nhanh chóng để kịp thời gian làm bài tập và đạt kết quả cao trong kỳ thi.

TestAS nhóm ngành Kinh tế dành cho đối tượng sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh...Trong đề thi sẽ có nhiều bài kiểm tra liên quan đến lĩnh vực kinh tế như các bài về đồ thị tăng trưởng, lãi suất tín dụng...Khi bạn đăng ký học lớp luyện thi TestAS tại Trumg tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh, bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết.

Là các chuyên gia trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị, Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM tổng hợp và biên soạn nhiều đề bài thi mẫu liên quan đến lĩnh vực Kinh Tế giúp các bạn học viên có được cái nhìn tổng quát và làm quen được với nhiều dạng đề thi trước khi bước vào kỳ thi.

Đề thi mẫu được phổ biến từ trang Web chính thức của TestAS: http://www.testas.de/de/download.htm

1. Đề thi chung (Kerntest):


 


2. Đề thi chuyên ngành (Wirtschaftswissenschaften):

 


     Live Chat