Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

NÂNG CAO - TIẾNG ĐỨC NÂNG CAO

5/3/2017 11:00:33 AM

Hoàn tất lớp Tiếng Đức trình độ Sơ cấp, học viên có thể tham gia lớp Tiêng Đức trình độ Nâng cao. Lớp Tiếng Đức trình độ nâng cao giúp học viên có khả năng đọc hiểu, giao tiếp các tình huống thông thường cũng như có thể nghe được các bản tin thời gian ngắn.

Lớp Tiếng Đức nâng cao hướng đến các bạn học viên muốn đoàn tụ gia đình cũng như sang định cư tại Đức, Thụy Sỹ và cần tham gia một buổi phỏng vấn khả năng tiếng Đức của mình. 

Hoàn tất khóa Tiếng Đức nâng cao, học viên có thể tự tin hơn trong giao tiếp với người bản xứ, viết mail, viết thư bày tỏ cảm xúc.


DẠY HỌC THEO YÊU CẦU RIÊNG

Chúng tôi cung cấp các khóa học cho các học viên theo nhu cầu riêng của từng nhóm, như đoàn tụ gia đình, du học, công việc...Giảng dạy trình độ căn bản theo giáo trình kết hợp với giảng dạy theo tình huống thực tế sẽ giúp học viên quen thuộc và tự tin hơn trong việc áp dụng tiếng Đức được học vào bối cảnh của riêng mình.

Tiếng Đức trong công việc đòi hỏi tính chuyên môn và chuyên sâu cao, chúng tôi có các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực với kiến thức chuyên môn và trình độ tiếng Đức chuyên sâu sẽ giúp học viên không những hiểu tiếng Đức mà còn áp dụng được trong chuyên môn công việc.

 

DẠY TẠI ĐỊA ĐIỂM CỦA HỌC VIÊN

Với sự linh hoạt trong giảng dạy nhóm theo yêu cầu, chúng tôi cung cấp giáo viên dạy kèm tại nhà học viên hoặc giảng dạy tại địa điểm công ty của học viên cho một nhóm. Giáo trình được biên soạn riêng thích hợp với từng học viên, từng nhóm học viên cũng như từng mong muốn riêng biệt.

  •  Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

NÂNG CAO - TIẾNG ĐỨC NÂNG CAO

5/3/2017 11:00:33 AM

Hoàn tất lớp Tiếng Đức trình độ Sơ cấp, học viên có thể tham gia lớp Tiêng Đức trình độ Nâng cao. Lớp Tiếng Đức trình độ nâng cao giúp học viên có khả năng đọc hiểu, giao tiếp các tình huống thông thường cũng như có thể nghe được các bản tin thời gian ngắn.

Lớp Tiếng Đức nâng cao hướng đến các bạn học viên muốn đoàn tụ gia đình cũng như sang định cư tại Đức, Thụy Sỹ và cần tham gia một buổi phỏng vấn khả năng tiếng Đức của mình. 

Hoàn tất khóa Tiếng Đức nâng cao, học viên có thể tự tin hơn trong giao tiếp với người bản xứ, viết mail, viết thư bày tỏ cảm xúc.


DẠY HỌC THEO YÊU CẦU RIÊNG

Chúng tôi cung cấp các khóa học cho các học viên theo nhu cầu riêng của từng nhóm, như đoàn tụ gia đình, du học, công việc...Giảng dạy trình độ căn bản theo giáo trình kết hợp với giảng dạy theo tình huống thực tế sẽ giúp học viên quen thuộc và tự tin hơn trong việc áp dụng tiếng Đức được học vào bối cảnh của riêng mình.

Tiếng Đức trong công việc đòi hỏi tính chuyên môn và chuyên sâu cao, chúng tôi có các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực với kiến thức chuyên môn và trình độ tiếng Đức chuyên sâu sẽ giúp học viên không những hiểu tiếng Đức mà còn áp dụng được trong chuyên môn công việc.

 

DẠY TẠI ĐỊA ĐIỂM CỦA HỌC VIÊN

Với sự linh hoạt trong giảng dạy nhóm theo yêu cầu, chúng tôi cung cấp giáo viên dạy kèm tại nhà học viên hoặc giảng dạy tại địa điểm công ty của học viên cho một nhóm. Giáo trình được biên soạn riêng thích hợp với từng học viên, từng nhóm học viên cũng như từng mong muốn riêng biệt.

  •       Live Chat