Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1

10/27/2016 12:46:30 PM

Lớp tiếng Đức trình độ A1 giúp học viên nắm bắt các khái niệm cơ bản của tiếng Đức, những từ vựng thông thường và có thể giao tiếp được ở mức độ vừa phải.

Là lớp tiếng Đức căn bản khi mới bắt đầu tiếp cận tiếng Đức do đó việc nổ lực ban đầu, phương pháp giảng dạy, cách thức tiếp cận là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. 

Khi bạn vượt qua được lớp tiếng Đức A1, chứng tỏ bạn đã có đầy đủ năng lực để theo tiếp các lớp tiếp theo cũng như mục tiêu học tiếng Đức của bạn cũng đã được chứng minh. Ở trình độ A1 các bạn sẽ được dạy xoay quanh các văn phạm đơn giản, làm các bài ví dụ đơn giản nhằm củng cố từ vựng và nắm bắt cũng như hiểu được cấu trúc của tiếng Đức.

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó do đó việc tiếp cận đúng cách ngay từ các buổi học đầu tiên là yếu tố hết sức quan trọng.

Chúng tôi liên tục khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 nhằm mang lại kiến thức chuẩn mực và hữu hiệu nhất cho học viên.

Hoàn tất trình độ A1.1 học viên có thể tự giới thiệu bản thân, dùng các câu chào hỏi từ vựng thông thường. Có khả năng mô tả đồ vật, sự việc bằng các câu đơn giản. Có khả năng mô tả nhu cầu cơ bản của bản thân.

Hoàn tất trình độ A1.2, học viên có thể mô tả các câu đơn giản trong sinh hoạt đời sống, công việc. Có thể nói các câu có ngữ nghĩa và trau chuốt hơn. Học viên có khả năng đàm thoại thông thường cũng như kể các câu chuyện về xuất thân, trình độ bản thân...

 

Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1

10/27/2016 12:46:30 PM

Lớp tiếng Đức trình độ A1 giúp học viên nắm bắt các khái niệm cơ bản của tiếng Đức, những từ vựng thông thường và có thể giao tiếp được ở mức độ vừa phải.

Là lớp tiếng Đức căn bản khi mới bắt đầu tiếp cận tiếng Đức do đó việc nổ lực ban đầu, phương pháp giảng dạy, cách thức tiếp cận là một trong những yếu tố hết sức quan trọng. 

Khi bạn vượt qua được lớp tiếng Đức A1, chứng tỏ bạn đã có đầy đủ năng lực để theo tiếp các lớp tiếp theo cũng như mục tiêu học tiếng Đức của bạn cũng đã được chứng minh. Ở trình độ A1 các bạn sẽ được dạy xoay quanh các văn phạm đơn giản, làm các bài ví dụ đơn giản nhằm củng cố từ vựng và nắm bắt cũng như hiểu được cấu trúc của tiếng Đức.

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó do đó việc tiếp cận đúng cách ngay từ các buổi học đầu tiên là yếu tố hết sức quan trọng.

Chúng tôi liên tục khai giảng các lớp tiếng Đức trình độ A1 nhằm mang lại kiến thức chuẩn mực và hữu hiệu nhất cho học viên.

Hoàn tất trình độ A1.1 học viên có thể tự giới thiệu bản thân, dùng các câu chào hỏi từ vựng thông thường. Có khả năng mô tả đồ vật, sự việc bằng các câu đơn giản. Có khả năng mô tả nhu cầu cơ bản của bản thân.

Hoàn tất trình độ A1.2, học viên có thể mô tả các câu đơn giản trong sinh hoạt đời sống, công việc. Có thể nói các câu có ngữ nghĩa và trau chuốt hơn. Học viên có khả năng đàm thoại thông thường cũng như kể các câu chuyện về xuất thân, trình độ bản thân...

 

     Live Chat