Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2

10/27/2016 12:53:27 PM

Lớp tiếng Đức A2 giúp học viên tự tin hơn trong việc giao tiếp và đọc hiểu được các đoạn văn đơn giản.

Hoàn thành lớp tiếng Đức trình độ A1, tiếp đến các bạn sẽ học lớp nâng cao hơn là trình độ A2. Lớp học tiếng Đức trình độ A2 là bước đệm quan trọng mà các bạn học viên sau khi tốt nghiệp sẽ học lớp chuyên môn cao hơn là B1. Ngoài ra lớp tiếng Đức A2 sẽ củng cấp kiến thức thiếu hụt nếu có ở trình độ A1.

Chúng tôi đặt quan trọng vào lớp trình độ A2 vì có nhiều bạn học viên dù đã hoàn tất trình độ A1 ở các trung tâm khác nhưng vẫn chưa thể hiểu và hình dung ra cách tiếp cận tiếng Đức một cách hiệu quả nhất.

Tại Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM chúng tôi mở các lớp trình độ A2 liên tục và được giảng dạy bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm Hoàn tất khóa học A2 tại trung tâm các bạn đã hoàn toàn tự tin vào khả năng tiếng Đức cơ bản của mình cũng như định hướng rõ ràng cho việc học tiếng Đức tiếp theo.

Hoàn tất trình độ A2.1 học viên có khả năng giao tiếp thông thường cũng như các các chủ đề đơn giản. Học viên có khả năng thể hiện các câu dạng gián tiếp và có khả nẳng miêu tả cảm xúc bản thân.

Ở trình độ A2.2 học viên sẽ được tăng cường về từ vựng và văn phạm để có thể đọc trả lời các đoạn text phức tạp hơn cũng như có khả năng diễn đạt bằng nhiều từ vựng ghép thành câu chuẩn xác.

Lịch Khai Giảng - Ghi Danh Online - Liên Hệ

TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2

10/27/2016 12:53:27 PM

Lớp tiếng Đức A2 giúp học viên tự tin hơn trong việc giao tiếp và đọc hiểu được các đoạn văn đơn giản.

Hoàn thành lớp tiếng Đức trình độ A1, tiếp đến các bạn sẽ học lớp nâng cao hơn là trình độ A2. Lớp học tiếng Đức trình độ A2 là bước đệm quan trọng mà các bạn học viên sau khi tốt nghiệp sẽ học lớp chuyên môn cao hơn là B1. Ngoài ra lớp tiếng Đức A2 sẽ củng cấp kiến thức thiếu hụt nếu có ở trình độ A1.

Chúng tôi đặt quan trọng vào lớp trình độ A2 vì có nhiều bạn học viên dù đã hoàn tất trình độ A1 ở các trung tâm khác nhưng vẫn chưa thể hiểu và hình dung ra cách tiếp cận tiếng Đức một cách hiệu quả nhất.

Tại Trung tâm tiếng Đức CleverViet - Tiếng Đức Thông Minh - TP.HCM chúng tôi mở các lớp trình độ A2 liên tục và được giảng dạy bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm Hoàn tất khóa học A2 tại trung tâm các bạn đã hoàn toàn tự tin vào khả năng tiếng Đức cơ bản của mình cũng như định hướng rõ ràng cho việc học tiếng Đức tiếp theo.

Hoàn tất trình độ A2.1 học viên có khả năng giao tiếp thông thường cũng như các các chủ đề đơn giản. Học viên có khả năng thể hiện các câu dạng gián tiếp và có khả nẳng miêu tả cảm xúc bản thân.

Ở trình độ A2.2 học viên sẽ được tăng cường về từ vựng và văn phạm để có thể đọc trả lời các đoạn text phức tạp hơn cũng như có khả năng diễn đạt bằng nhiều từ vựng ghép thành câu chuẩn xác.

     Live Chat